Ajuntament de Prullans

Llibret programa de festes. Donar coherència i continuïtat a la imatge gràfica del cartell, fent que totes les peces siguin un conjunt homogeni. Buscant l’equilibri entre la part informativa i la comercial.