Hotel & Spa La Collada

Realització del catàleg d’imatge de l’hotel. Dins d’un petit format quadrat, hem intentat sintetitzar els tres grans espais de l’hotel: Les habitacions, el spa i els salons per events.