Maquetació, seguint els criteris de disseny de la multinacional, de la versió castellana del catàleg.